Japonské topoly


Pěstování


Jak se pěstují japonské topoly?

Japonský topol má i velice zajímavé vlastnosti co se pěstování týče. Náročnost na pěstování této dřeviny je velice malá. Topoly milují slunce a vodu, ale není to podmínka pro pěstování. Japonský topol dobře snáší vlhké prostředí a horší půdu. Na jediném hektaru je možné vysázet až kolem devíti tisíc rostlin. Další výhodou těchto rostlin je i jejich schopnost znovu obrazit – po pokácení stromku z pařezu vyroste nový, to se mu podaří dokonce až šestkrát. V prvních dvou letech pěstování jsou náchylnější na zaplevelení, ale nikdy se nesmí ošetřovat chemickými prostředky! Pěstovat japonský topol je možné dokonce i v nadmořské výšce 700 m n. m. Teoreticky s pěstováním nejsou téměř žádné starosti. Stačí připravit půdu k sadbě, poté se již jen můžete těšit na sklizeň.

Bez ohledu na uvedené nejasnosti je však možno na základě hodnocení komerčních i výzkumných porostů konstatovat, že klony (příp. klon) japanů pěstované u nás se vyznačuje velmi dobrou adaptací na české resp. středoevropské podmínky. Nejstarší výmlaková plantáž v ČR byla vysazena v roce 1994 u Unhoště u Prahy (cca 1 ha, sadba z Německa) a druhá o rok později v lokalitě Krejcárka u Temelína (cca 7 ha), kde byly v roce 1995 vysazeny „Japany“ z Rakouska. Obě byly několikrát sklizeny a jsou dodnes vitální.

Tip: Potřebujete ochránit svůj majetek? Řešením jsou ploty na klíč kolem rodinných domů. Nejdostupnější variantou pro vaše oplocení je plot z drátěného pletiva.  Hojně používané je pak poplastované pletivo, které se v dnešní době prodává nejvíce.

Dotace na pěstování

Dalším důvodem proč pěstovat právě japonský topol je možnost získání dotací na jeho pěstování.
Japonský topol jako rychle rostoucí dřevina pro energetické účely bude podpořen dotací kolem poloviny prokazatelných nákladů na založení a údržbu plantáže. Dokument dotačního titulu je připraven, čeká na své schválení.
Dotace na pěstování japonského topolu poskytuje Státní fond životního prostředí a rozvoje. Dotace se ovšem nevstahují pouze na pěstování japonského topolu, nýbrž můžete dotace získat i na pěstování jiných rychle rostoucích dřevin. Dotace na pěstování japonského topolu může získat vlastník pozemku, na kterém se rychle rostoucí dřevina pěstuje. Mimo jiné ale může dotace získat i nájemce, který s povolením vlastníka pěstuje japonský topol. Na dotace má také nárok sdružení, které má právní subjektivitu.